Av. Can Burak Çetin

Av. Can Burak Çetin

Av. Can Burak ÇETİN (İstanbul Barosu/41303)

2008 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi hukuk fakültesinden mezun olan ve İstanbul Barosuna bağlı olarak staj eğitimine başlayan Av. Can Burak ÇETİN, çalışmalarını halen kurucusu olduğu Çetin Hukuk Bürosunda devam ettirmektedir. Av. Nilay ÇETİN ile birlikte çalışmalarını sürdürmekte olan Av. Can Burak ÇETİN, çalışmakta olduğu özel şirketlere ve şahıslara danışmanlık, sözleşmelerin hazırlanması ve değerlendirilmesi, dava ve icra takiplerinin yürütülmesi hususlarında, Sigorta Hukuku, İcra Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku, İdare ve Vergi Hukuku, Gayrimenkul Hukukuna ilişkin konularda hizmetler vermektedir. Ayrıca; Yurt içi ve uluslararası kara taşımacılığı ile ilgili doğan davalarda (CMR), Kasko ve trafik sigortası kaynaklı taleplerde, Konut ve İşyeri sigorta poliçeleri kaynaklı taleplerde ve Sigorta ile ilgili diğer tazminat talepleri gibi hukukun çeşitli alanlarda da çalışmalar yürütmüştür.