Av. Nilay Çetin

Av. Nilay Çetin

Av. Nilay ÇETİN (İstanbul Barosu/38721)

2008 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi hukuk fakültesinden mezun olan ve aynı sene içerisinde İstanbul Barosuna bağlı olarak staj eğitimine başlayan Av. Nilay ÇETİN çalışmalarını halen kurucusu olduğu Çetin Hukuk Bürosunda devam ettirmektedir. Av. Nilay ÇETİN, özel şirketlere ve şahıslara danışmanlık, sözleşmelerin hazırlanması ve değerlendirilmesi, dava ve icra takiplerinin yürütülmesi hususlarında, İcra Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku, İdare Hukuku, Vergi Hukuku ve Gayrimenkul Hukukuna ilişkin konularda çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca, hizmet vermiş olduğu şirketlere ilişkin olarak idare hukuku, vergi hukuku ve iş hukuku alanlarına ilişkin tüm dava dosyalarının başlangıcından itibaren takip edilerek neticelendirilmesi ve aynı zamanda ticaret hukukundan doğan ihtilafların gerek icra takibi gerek ise dava takibi alanlarında işlemlerinin yürütülmesinde çalışmalar gerçekleştirmiş ve tapu müdürlüklerinde gayrimenkullere ilişkin işlemlerin yürütülmesinde bizzat görev almış, malpraktis davalarına ilişkin dosyalarda da çalışmalar gerçekleştirmiştir.