Uncategorized

Nilay ÇETİN tez çalışması

tarihinde yayınlandı

TAPU KAYITLARININ TASHİHİ DAVALARI   Giriş Tashih, düzeltme anlamına gelmekte olup, tapu kayıtlarının tashihi ile ifade edilmek istenen; tapu kütüğünde gerçeği göstermeyen kayıtların gerçek hakkı gösterir hale getirilmesi için yapılan tapu sicili işlemleridir. Her şeyden önce belirtmek istediğim husus şudur ki; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun ilgili maddelerinde tahsisten ziyade “düzletme” terimi kullanılmıştır. Ben de […]